Άδεια Ρυμούλκησης: Δικαιολογητικά – Διαδικασία – Παράβολα

Άδεια Ρυμούλκησης: Δικαιολογητικά – Διαδικασία – Παράβολα

Γενικές Πληροφορίες:
Αν είστε κάτοχος μπαγκαζιέρας, τρέιλερ ή τροχόσπιτου θα πρέπει να προμηθευτείτε κατάλληλη άδεια, όπως λέγεται, ρυμούλκησης για να μπορείτε να το κινείτε νόμιμα.

Για τις διαδικασίες έκδοσης άδειας ρυμούλκησης θα εξυπηρετηθείτε:
1. Στην αρμόδια Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας.
2. Σε ΚΕΠ

Τα παράβολα που απαιτούνται για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης είναι:
1. Για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης ελαφρών ρυμουλκούμενων (τρέιλερ ή μπαγκαζιέρας) η διαδικασία δεν επιβαρύνει οικονομικά τον ενδιαφερόμενο.
2. Για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης τροχόσπιτου τότε θα χρειαστείτε ένα παράβολο των 3 ευρώ από τη Δ.Ο.Υ.

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης κατά περίπτωση:

1. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων, καινούργια - μεταχειρισμένα), όχι ιδιοκατασκευής.
Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς του ρυμουλκούμενου (για αγορά καινούργιου ρυμουλκούμενο) ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. (για αγορά μεταχειρισμένου) ή υπεύθυνη δήλωση περί μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του ρυμουλκούμενου (για αγορά μεταχειρισμένου)
Έγκριση τύπου ή μεμονωμένη έγκριση του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με την 2007/46 ΕΚ ή την ΥΑ 5299/406/12 (Β’ 2840) από τον πωλητή
Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
Παλαιά άδεια ρυμούλκησης (για αγορά μεταχειρισμένου).

2. Αλλαγή ρυμουλκού (επιβατηγά)
Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
Παλαιά άδεια ρυμούλκησης
Βεβαίωση ικανότητας έλξης
δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

3. Ιδιοκατασκευές (μπαγκαζιέρες ή τρέιλερ μεταφοράς λέμβων)
Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς υλικών
Ειδική έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου
Βεβαίωση ικανότητας έλξης
Σημείωση: Για ιδιοκατασκευές, η διαδικασία προβλέπει ειδική έγκριση τύπου (μεμονωμένη) που είναι ακριβή και χρονοβόρα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Περιφέρεια του τόπου κατοικίας σας.

4. Τροχόσπιτα καινούργια ή μεταχειρισμένα προέλευσης εξωτερικού
Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Παράβολο των 3 ευρώ από τη Δ.Ο.Υ.
Τίτλος κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου ή τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.)
Έγκριση τύπου του τροχόσπιτου. Για μεταχειρισμένα τροχόσπιτα προέλευσης εξωτερικού, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας τροχόσπιτου ή έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής ή μελέτη μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου υπομηχανικού
Υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου
Βεβαίωση ικανότητας έλξης τροχόσπιτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου)

5. Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα
Αίτηση άδειας ρυμούλκησης
Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (manual) ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
Παράβολο των 3 ευρώ από τη Δ.Ο.Υ.
Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Άδεια ρυμούλκησης του παλαιού ιδιοκτήτη
Υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου
Βεβαίωση ικανότητας έλξης τροχόσπιτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου)

>> Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά


Πόσο Διαρκεί η διαδικασία:
1. Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στην Περιφέρεια η διαδικασία διαρκεί μία ημέρα.
2. Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει στα ΚΕΠ, η διαδικασία καθυστερεί λίγο περισσότερο.

Εξουσιοδότηση προς τρίτους:
Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, τότε όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή τα ΚΕΠ. Επιπλέον, θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

>> Κατεβάστε εδώ την εξουσιοδότηση

Παρατηρήσεις:
Θα πρέπει να ενημερώσετε την ασφαλιστική σας εταιρεία για την ρυμούλκηση τρέιλερ, μπαγκαζιέρας ή τροχόσπιτου, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να έχετε τις απαραίτητες καλύψεις.

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι
Το παρόν άρθρο συνέταξε και επιμελήθηκε το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης της ΚΤΕΟΗellas Autovision. Η KTEOHellas στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παροχών και εξυπηρέτησης, έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα δωρεάν ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν γραφειοκρατικές διαδικασίες του οδηγού! Τα 6 ΚΤΕΟ στην Αττική της ΚΤΕΟΗellas Autovision είναι πάντα ανοικτά για να ενημερώσουν και να παρέχουν λύσεις και να διευκολύνουν του οδηγούς σε θέματα που αφορούν τις γραφειοκρατικές τους διαδικασίες.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ME 1 ΚΛΙΚ

Θέλεις να ελέγξεις τα ασφάλιστρά σου χωρίς κόπο; Θα το ελέγξουμε εμείς και θα σου προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις οικονομικές και αξιόπιστες από τις πλέον επώνυμες εταιρίες. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας.

Στείλε μας το ασφαλιστήριό σου σε φωτογραφία ή pdf με e-mail
Σε 10 λεπτά θα έχεις την προσφορά μας, χωρίς να ασχοληθείς καθόλου!
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ
Έως 20% οικογενειακές και ομαδικές εκπτώσεις Πολλές εταιρίες σας παρέχουν εκπτώσεις αν έχετε πολλά αυτοκίνητα στην οικογένεια σας ή είστε ιδιοκτήτης άνω του ενός οχήματος.
Έως 20% έκπτωση επαγγέλματος Πολλές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Θυμηθείτε πάντα να μας αναφέρετε την ιδιότητα σας ή το επάγγελμα σας.
Έως 15% έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια Σχεδόν όλες οι εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πελάτες που επιλέγουν να ασφαλιστούν με συμβόλαια ετήσιας διάρκειας. Σε συνδυασμό με τις άτοκες δόσεις που σας προσφέρει η Direct Plus, το όφελος είναι σημαντικό.