Προαιρετικές καλύψεις για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Δείτε πριν αποφασίσετε!

Προαιρετικές καλύψεις για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Δείτε πριν αποφασίσετε!

Τι μας προσφέρουν οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου;
Οι προαιρετικές καλύψεις έχουν ένα πρόσθετο μικρό κόστος για το συμβόλαιο ασφάλισης του αυτοκινήτου μας, όμως αξίζει να τις συμπεριλάβουμε στο ασφαλιστικό μας πακέτο, καθώς μας προστατεύουν από μεγαλύτερα έξοδα. Με τις προαιρετικές ασφαλίσεις επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Ποιες προαιρετικές καλύψεις προσφέρονται συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρείες;
• Μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών.
• Κάλυψη οδικής βοήθειας,
• Ασφάλιση πυρός.
• Κάλυψη υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα.
• Ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου.
• Κάλυψη για θραύση κρυστάλλων του αυτοκινήτου.
• Κάλυψη ζημιών από φυσικά φαινόμενα.
• Κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες,
• Κάλυψη ζημιών από κακόβουλες ενέργειες τρίτων,
• Κάλυψη νομικής προστασίας,
• Κάλυψη για φροντίδα ατυχήματος.

Μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών.
Με την μικτή ασφάλιση, η ασφαλιστική μας εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών του οχήματός μας από τενδεχόμενη σύγκρουση, ανατροπή, πρόσκρουση ή εκτροπή ακόμα και αν είμαστε υπαίτιοι. Φυσικά στις περιπτώσεις υπάρχει κάποιο όριο χρηματικό που μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία μας να μας καλύψει και αυτό καθορίζεται από το ποσό της «απαλλαγής» που έχουμε συμφωνήσει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας. Όσο μεγαλύτερη είναι η «απαλλαγή» που θα συμφωνήσουμε με την εταιρεία μας, τόσο χαμηλότερα ασφάλιστρα θα πληρώσουμε για την συγκεκριμένη κάλυψη.
 Δείτε αναλυτικά >>

Κάλυψη οδικής βοήθειας.
Απαραίτητη εξίσου με την ίδια την βασική ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου μας, η οδική βοήθεια αποτελεί ίσως την βασικότερη προαιρετική κάλυψη. Μας καλύπτει σε περίπτωση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου μας σε βλάβη ή ατύχημα. Επίσης, ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία μπορούν να καλυφθούν και έξοδα διαμονής σε περίπτωση που το όχημά ακινητοποιηθεί μακριά από τον τόπο διαμονής σας. Επίσης, εφόσον έχει εκδοθεί Πράσινη Κάρτα Ασφάλισης και έχει ενημερωθεί η ασφαλιστική σας εταιρεία, η οδική βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν χρειαστεί και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν είμαστε συνδρομητές και ζητήσουμε οδική βοήθεια λόγω έκτακτης ανάγκης, τότε όλες οι εταιρείες απαιτούν κάποιο χρηματικό ποσό που διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και σίγουρα αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που θα είχαμε συμφωνήσει αν είχαμε εντάξει την προαιρετική κάλυψη αυτή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας από την αρχή.
 Δείτε αναλυτικά >>

Ασφάλιση πυρός
Η κάλυψη πυρός μας καλύπτει για τις ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά μας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού ή έκρηξη. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματός μας το ποσό αποζημίωσης καθορίζεται από στην αξία οχήματος που έχουμε δηλώσει. Η ασφαλιστική εταιρεία δηλαδή, θα καταβάλει αποζημίωση κλοπής με βάση την τρέχουσα αξία του αυτοκινήτου.

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Με την κάλυψη αυτή εξασφαλίζουμε την αποζημίωση από την ασφαλιστική μας εταιρεία εάν μας τρακάρει κάποιο αυτοκίνητο που δεν είναι ασφαλισμένο. Την όλη διαδικασία αποζημίωσης την αναλαμβάνει πλήρως η ασφαλιστική εταιρεία μας, καθώς ετοιμάζει και διεκπεραιώνει όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την αποζημίωσή μας μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου
Σε περίπτωση κλοπής και εφόσον το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο για ολική ή και μερική κλοπή, ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να αποζημιωθεί από την ασφαλιστική του εταιρεία. Οι διαφορές κάλυψης για ολική ή μερική κλοπή είναι οι εξής:
• Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει ποσό αποζημίωσης ίσο με την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου τη στιγμή που έγινε η κλοπή, με την προϋπόθεση το καλυπτόμενο ποσό στο ασφαλιστήριο να μην είναι μικρότερο από την πραγματική αξία του οχήματος.
• Η ασφάλιση μερικής κλοπής καλύπτει την περίπτωση κλοπής εξαρτημάτων του αυτοκινήτου τα οποία είναι «προσδεδεμένα και απαραίτητα στη κίνηση και την ομαλή λειτουργία του αυτοκινήτου» (εξαρτήματα του κινητήρα, το εργοστασιακό ηχοσύστημα, το σύστημα πλοήγησης ή τα ζαντολάστιχα). Επίσης, καλύπτει πιθανές ζημιές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της κλοπής, όπως ζημιές στην κλειδαριά από την παραβίαση. Η σχετική κάλυψη αφορά συγκεκριμένο ποσό, το οποίο καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Θραύση Κρυστάλλων
Σημαντική προαιρετική ασφάλιση που καλύπτει με αντικατάσταση ή επισκευή τις φθορές στα πλαϊνά παράθυρα, στο μπροστινό και πίσω παρμπρίζ. Χρήσιμη κάλυψη για περιπτώσεις, όπως ζημιά από πέτρα που πετάχτηκε από άλλο όχημα, από απρόβλεπτες ζημιές στο σημείο που παρκάρατε το αυτοκίνητό σας κ.α. Δεν καλύπτονται φανάρια και η ηλιοροφή εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνά ή εάν η ζημία προήλθε από γενικότερο ατύχημα στο οποίο οποίο ευθύνεται “τρίτο” όχημα.
 Δείτε αναλυτικά >>

Κάλυψη ζημιών από φυσικά φαινόμενα
Μπορεί η ασφάλιση του αυτοκινήτου από φυσικά φαινόμενα να αποτελεί προαιρετική κάλυψη, αποτελεί όμως και πολύ σημαντική κάλυψη καθόλου απαγορευτική στο θέμα του κόστους. Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μας καλύψει για ζημιές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα όπως: χαλαζόπτωση, κατολίσθηση, κεραυνό, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση κ.α.

Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως οι βλάβες που προκλήθηκαν στο όχημα λόγω παγετού, οι ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα ενώ βρισκόταν σε πάρκινγκ και η θραύση κρυστάλλων καθώς αποτελεί ξεχωριστή κάλυψη. Φυσικά τα παραπάνω μπορούν να ενταχθούν με επιπλέον κόστος στους όρους του συμβολαίου μας.

Κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες
Η κάλυψη των τρομοκρατικών πρόκειται για μια αναγκαία κάλυψη, καθώς στη δυσάρεστη περίπτωση που τύχει κάτι τέτοιο, τότε μιλάμε για την ολοκληρωτική καταστροφή του αυτοκινήτου. Η κάλυψη αφορά σε ζημιές που μπορεί να υποστεί το όχημά μας από πυρκαγιά ή έκρηξη, ως αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας, καθώς και ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.

Κάλυψη ζημιών από κακόβουλες ενέργειες τρίτων
Αποτελεί μια κάλυψη που δεν παρέχεται από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και με διαφορετικούς όρους σε πολλές από αυτές. Γενικά πρόκειται για μία κάλυψη που προστατεύει το όχημά μας από ζημιές που προκαλούνται κακόβουλα πάνω του. Για παράδειγμα ζημιές που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα, οξέα, χρώματα, χτυπήματα από άλλα αντικείμενα κ.α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης από κακόβουλες ενέργειες διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία.

Κάλυψη νομικής προστασίας
Η Νομική Προστασία αποτελεί μια προαιρετική αλλά πολύ σημαντική κάλυψη που μπορεί να προσφέρει  μια ασφαλιστική εταιρεία. Γενικά αφορά μία κάλυψη η οποία είναι απόλυτα χρήσιμη σε περίπτωση ατυχήματος, αφού η ασφαλιστική εταιρεία μας “λύνει τα χέρια” αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται να γίνουν μετά από το άτυχο συμβάν. Ο ασφαλισμένος δηλαδή αναθέτει μέσω της νομικής προστασίας στην ασφαλιστική του εταιρεία να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας όλα τα σχετικά έξοδα. Συγκεκριμένα την αμοιβή του δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα που περιλαμβάνον τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών και πραγματογνωμόνων και τη δικαστική δαπάνη σε περίπτωση που επιδικαστεί στον αντίδικο.
 Δείτε αναλυτικά >>

 Φροντίδα ατυχήματος.
 Εξίσου χρήσιμη προαιρετική κάλυψη αποτελεί η φροντίδα ατυχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος, μετά από την ειδοποίηση της ασφαλιστική σας εταιρείας, έρχεται άμεσα στον χώρο κάποιος εκπρόσωπος. Αυτός αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται μετά από ένα ατύχημα:
• Την συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων
• Την κλήση της Αστυνομίας
• Την ρυμούλκηση του οχήματος σας αν χρειαστεί
• Την ενημέρωσή σας για όλες τις διαδικασίες ανά περίπτωση

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι
Το παρόν άρθρο συνέταξε και επιμελήθηκε το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης της ΚΤΕΟΗellas Autovision. Η KTEOHellas στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παροχών και εξυπηρέτησης, έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα δωρεάν ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν γραφειοκρατικές διαδικασίες του οδηγού! Τα 6 ΚΤΕΟ στην Αττική της ΚΤΕΟΗellas Autovision είναι πάντα ανοικτά για να ενημερώσουν και να παρέχουν λύσεις και να διευκολύνουν του οδηγούς σε θέματα που αφορούν τις γραφειοκρατικές τους διαδικασίες.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ME 1 ΚΛΙΚ

Θέλεις να ελέγξεις τα ασφάλιστρά σου χωρίς κόπο; Θα το ελέγξουμε εμείς και θα σου προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις οικονομικές και αξιόπιστες από τις πλέον επώνυμες εταιρίες. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας.

Στείλε μας το ασφαλιστήριό σου σε φωτογραφία ή pdf με e-mail
Σε 10 λεπτά θα έχεις την προσφορά μας, χωρίς να ασχοληθείς καθόλου!
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ
Έως 20% οικογενειακές και ομαδικές εκπτώσεις Πολλές εταιρίες σας παρέχουν εκπτώσεις αν έχετε πολλά αυτοκίνητα στην οικογένεια σας ή είστε ιδιοκτήτης άνω του ενός οχήματος.
Έως 20% έκπτωση επαγγέλματος Πολλές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Θυμηθείτε πάντα να μας αναφέρετε την ιδιότητα σας ή το επάγγελμα σας.
Έως 15% έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια Σχεδόν όλες οι εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πελάτες που επιλέγουν να ασφαλιστούν με συμβόλαια ετήσιας διάρκειας. Σε συνδυασμό με τις άτοκες δόσεις που σας προσφέρει η Direct Plus, το όφελος είναι σημαντικό.