Εμπλοκή σε ατύχημα: Τι πρέπει να γνωρίζουμε; Ποιες ενέργειες ακολουθούμε;

Εμπλοκή σε ατύχημα: Τι πρέπει να γνωρίζουμε; Ποιες ενέργειες ακολουθούμε;

Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός εμπλακεί σε κάποιο τροχαίο συμβάν, είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να λάβει την αποζημίωση από την ασφαλιστική του εταιρία.
Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει:

 • Να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος της ασφάλειάς σας, προκειμένου να σας βοηθήσει στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.
 • Να ειδοποιήσετε άμεσα την αστυνομία, ώστε να καταγράψει το ατύχημα στο βιβλίο συμβάντων από την αρμόδια υπηρεσία της. Επιπλέον ελέγξτε, άμεσα, για το αν υπάρχουν τραυματίες από την σύγκρουση. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες.
 • Να συμπληρώσετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκόμενου οχήματος τη φιλική δήλωση, η οποία θα διευκολύνει την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν σ’ αυτό. Συνήθως τα θέματα αυτά τα αναλαμβάνει για λογαριασμό σας ο υπεύθυνος της «Φροντίδας ατυχήματος».


Επισημάνσεις:

 • Σε περίπτωση που δεν έχετε ή δεν καλέσατε τη φροντίδα ατυχήματος, θα πρέπει να δηλώσετε μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες μέρες το συμβάν στην ασφαλιστική σας εταιρία.
 • Εξασφαλίστε να πάρετε τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των άλλων οδηγών που εμπλέκονται στο ατύχημα.
 • Σημειώστε επιπλέον τον αριθμό κυκλοφορίας του εμπλεκόμενου οχήματος, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και τα στοιχεία των μαρτύρων που βρέθηκα στον τόπο του ατυχήματος.
 • Μετά το ατύχημα ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος, να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για το περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο.
 • Για την  άμεση εξυπηρέτηση σας, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την ασφαλιστική σας εταιρία.


Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) και πώς μπορώ να τον χρησιμοποιήσω;

 • Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι μία συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις για ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις μικρών σωματικών βλαβών. Με τον Φιλικό Διακανονισμό εξασφαλίζεται η ταχύτητα και η μείωση των δικαστικών διενέξεων. Με τον Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δεν ευθύνεται για το ατύχημα αποζημιώνεται από την δική του ασφαλιστική εταιρία.
 • Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Φιλικός Διακανονισμός ενεργοποιείται μόνο όταν εμπλέκονται δύο οχήματα στο τροχαίο ατύχημα και όταν και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής. Επιπλέον, όταν η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα και η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 5.000€ για κάθε πρόσωπο και τις 15.000€ συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα.
 • Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο φιλικός διακανονισμός εφαρμόζεται σε ατύχημα που θα συμβεί μέσα στην Ελληνική Επικράτεια , αλλά και εκτός από αυτήν, εφόσον εμπλέκονται μόνο δύο οχήματα, ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.

Τι είναι το έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος;
Το έντυπο Φιλικής Δήλωσης χορηγείται στον ασφαλισμένο από την ασφαλιστική του εταιρία, προκειμένου να γίνει η περιγραφή του ατυχήματος με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών.
Σε περίπτωση όμως μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων οδηγών, ο οδηγός που δεν ευθύνεται για την σύγκρουση υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν θέλει να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής. Η απάντηση μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα (10) εργάσιμες μέρες. Έτσι πριν από την λήψη θετικής απάντησης καθώς και πριν από την 10ήμερη προθεσμία, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιωθεί.

Εμπλοκή σε ατύχημα με αυτοκίνητο το οποίο φέρει ξένες πινακίδες
Στη χώρα μας είναι πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν με ξένες πινακίδες. Γι’ αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν συμβεί κάποιο ατύχημα με τέτοιο αυτοκίνητο.
Τι πρέπει να κάνετε:

 • Να καλέσετε την Τροχαία για να καταγράψει το περιστατικό
 • Να σημειωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος καθώς και η χώρα προέλευσής του
 • Να καταγραφεί οπωσδήποτε η μάρκα και ο τύπος του αλλοδαπού αυτοκινήτου
 • Να καλέσετε αμέσως την «Φροντίδα Ατυχήματος» εάν έχετε την κάλυψη αυτή στο συμβόλαιό σας.
 • Μην ξεχάσετε να ζητήσετε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριό του. Αν μπορείτε βγάλτε μια φωτοτυπία την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης αλλιώς αντιγράψτε τις παραγράφους 3, 4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας. Ενώ αν έχει ασφαλιστήριο , αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας καθώς και τον αριθμό συμβολαίου και διάρκεια ισχύος

Ποιος αναλαμβάνει να καλύψει τη ζημιά;

 • Το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει τη διευθέτηση του ατυχήματος που έγινε στην Ελλάδα από όχημα, το οποίο φέρει ξένες πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασίνων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με πράσινη κάρτα ή Πιστοποιητικό Συνοριακής Ασφάλισης  ή προέρχεται από χώρα κράτους – μέλους της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.
 • Αν η ξένη ασφαλιστική εταιρία έχει Διορισμένο Ανταποκριτή στην Ελλάδα, το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης θα σας παραπέμψει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής για να αναλάβει τη διευθέτηση του ατυχήματος πάντα υπό τον έλεγχο του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Αν όμως η ξένη ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει Ανταποκριτή στην Ελλάδα, η διευθέτηση του ατυχήματος διεκπεραιώνεται από το Ελληνικό Γραφείο.


Δείτε ακόμη: Εμπλοκή σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι
Το παρόν άρθρο συνέταξε και επιμελήθηκε το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης της ΚΤΕΟΗellas Autovision. Η KTEOHellas στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παροχών και εξυπηρέτησης, έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα δωρεάν ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν γραφειοκρατικές διαδικασίες του οδηγού! Τα 6 ΚΤΕΟ στην Αττική της ΚΤΕΟΗellas Autovision είναι πάντα ανοικτά για να ενημερώσουν και να παρέχουν λύσεις και να διευκολύνουν του οδηγούς σε θέματα που αφορούν τις γραφειοκρατικές τους διαδικασίες.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ME 1 ΚΛΙΚ

Θέλεις να ελέγξεις τα ασφάλιστρά σου χωρίς κόπο; Θα το ελέγξουμε εμείς και θα σου προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις οικονομικές και αξιόπιστες από τις πλέον επώνυμες εταιρίες. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας.

Στείλε μας το ασφαλιστήριό σου σε φωτογραφία ή pdf με e-mail
Σε 10 λεπτά θα έχεις την προσφορά μας, χωρίς να ασχοληθείς καθόλου!
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ
Έως 20% οικογενειακές και ομαδικές εκπτώσεις Πολλές εταιρίες σας παρέχουν εκπτώσεις αν έχετε πολλά αυτοκίνητα στην οικογένεια σας ή είστε ιδιοκτήτης άνω του ενός οχήματος.
Έως 20% έκπτωση επαγγέλματος Πολλές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Θυμηθείτε πάντα να μας αναφέρετε την ιδιότητα σας ή το επάγγελμα σας.
Έως 15% έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια Σχεδόν όλες οι εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πελάτες που επιλέγουν να ασφαλιστούν με συμβόλαια ετήσιας διάρκειας. Σε συνδυασμό με τις άτοκες δόσεις που σας προσφέρει η Direct Plus, το όφελος είναι σημαντικό.