Κατάθεση πινακίδων (προσωρινή ακινησία): Δικαιολογητικά – Διαδικασία – Παράβολα

Κατάθεση πινακίδων (προσωρινή ακινησία): Δικαιολογητικά – Διαδικασία – Παράβολα

Γενικές Πληροφορίες:
Η ακινησία είναι ο μοναδικός και χωρίς κόστος νόμιμος τρόπος, για να μην πληρώσει ο ιδιοκτήτης τα τέλη κυκλοφορίας και ασφάλειες αυτοκινήτου, τα οποία είναι και ο κυριότερος λόγος για την κατάθεση των πινακίδων, χωρίς όμως να χάσει την κυριότητα ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου του. Η ακινησία μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών οι οποίες χρειάζονται χρόνο για να επιδιορθωθούν.

Για τις διαδικασίες κατάθεσης πινακίδων οχήματος θα εξυπηρετηθείτε:

Θα πρέπει να πάτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκετε και να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παραλαμβάνετε την μία από τις δύο αιτήσεις κατάθεσης πινακίδων, όπου αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης των πινακίδων του οχήματός σας.

Δεν απαιτούνται παράβολα για την κατάθεση πινακίδων

Τα δικαιολογητικά για την κατάθεση πινακίδων οχήματος:

1. Αίτηση Κατάθεσης Πινακίδων Οχήματος (εις διπλούν),
2. Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος,
3. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα,
4. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας,
5. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ, στην οποία θα αναφέρεται ο χώρος που βρίσκεται σταθμευμένο το όχημα. Συγκεκριμένα:
Αν το όχημα σταθμεύσει σε ιδιωτικό χώρο συμπληρώνετε μια υπεύθυνη δήλωση.
Αν το όχημα σταθμεύσει σε χώρο που σας έχει παραχωρήσει κάποιος τρίτος, ζητήστε του να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή το ΚΕΠ.
Αν το όχημα σταθμεύσει σε χώρο που ενοικιάζεται, τότε θα χρειαστεί το μισθωτήριο θεωρημένο από την εφορία.
6. Επιπλέον για εταιρείες: Καταστατικό, εάν πρόκειται για εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε. και ΦΕΚ εάν πρόκειται για Α.Ε.

>> Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά

Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται αυθημερόν.

Εξουσιοδότηση προς τρίτους:
Αν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνει αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, θα χρειαστεί και εξουσιοδότηση επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μαζί με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

>> Κατεβάστε εδώ την εξουσιοδότηση

Παρατηρήσεις:
Για να γίνει αποδεκτή η κατάθεση των πινακίδων είναι απαραίτητο να έχει εξοφληθεί το σύνολο όλων των τελών κυκλοφορίας των προηγούμενων ετών.
Από τη στιγμή που καταθέσατε τις πινακίδες στην εφορία δεν πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας. Επίσης, ούτε το όχημα σας αποτελεί τεκμήριο για το διάστημα κατά το οποίο παραμένει ακινητοποιημένο, αρκεί να καταθέσετε αντίγραφο της αίτησης ακινησίας στη δήλωση που υποβάλλετε κάθε χρόνο.
Μετά από ένα έτος ακινησίας, ένα χρόνο δηλαδή από την κατάθεση των πινακίδων, οι πινακίδες κυκλοφορίας καταστρέφονται και πρέπει να εκδοθούν νέες.
Ενδέχεται να σας ζητήσουν και αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από την οποία να προκύπτει ότι έχετε δηλώσει το όχημα σας στην εφορία και ένα αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του. Αυτή η περίπτωση ενδεχομένως να συμβεί όταν δεν μπορούν μέσω του ΑΦΜ να αναζητήσουν ηλεκτρονικά από τη βάση του υπουργείου τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Αν χρειαστεί να μετακινηθεί το όχημα σας στο συνεργείο για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα πρέπει να κάνετε μια αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για να σας δώσει ένα ειδικό έντυπο, το οποίο ονομάζεται ‘Μ’ .Με την κατάθεση της αίτησης, παραλαμβάνετε το έντυπο ‘Μ’, το κόστος του οποίου είναι 4€/ημέρα, για κίνηση του οχήματος σας μόνο τις καθημερινές και για την συγκεκριμένη διαδρομή που έχετε καταθέσει στην Δ.Ο.Υ. με την συμπλήρωση της αίτησης. Το έντυπο ‘Μ’ μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο για 2 φορές κάθε μήνα.
Για όσο διάστημα το όχημα είναι ακινητοποιημένο, ο έλεγχος ΚΤΕΟ θεωρείται εμπρόθεσμος από την έναρξη έως και 15 ημέρες μετά την λήξη της ακινησίας, εκτός εάν το ΚΤΕΟ σας είχε λήξει πριν την ακινησία.
Όταν θελήσετε να πάρετε πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια του ακινητοποιημένου οχήματός σας, θα πρέπει να κάνετε άρση ακινησίας.

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι
Το παρόν άρθρο συνέταξε και επιμελήθηκε το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης της ΚΤΕΟΗellas Autovision. Η KTEOHellas στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παροχών και εξυπηρέτησης, έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα δωρεάν ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν γραφειοκρατικές διαδικασίες του οδηγού! Τα 6 ΚΤΕΟ στην Αττική της ΚΤΕΟΗellas Autovision είναι πάντα ανοικτά για να ενημερώσουν και να παρέχουν λύσεις και να διευκολύνουν του οδηγούς σε θέματα που αφορούν τις γραφειοκρατικές τους διαδικασίες.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ME 1 ΚΛΙΚ

Θέλεις να ελέγξεις τα ασφάλιστρά σου χωρίς κόπο; Θα το ελέγξουμε εμείς και θα σου προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις οικονομικές και αξιόπιστες από τις πλέον επώνυμες εταιρίες. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας.

Στείλε μας το ασφαλιστήριό σου σε φωτογραφία ή pdf με e-mail
Σε 10 λεπτά θα έχεις την προσφορά μας, χωρίς να ασχοληθείς καθόλου!
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ
Έως 20% οικογενειακές και ομαδικές εκπτώσεις Πολλές εταιρίες σας παρέχουν εκπτώσεις αν έχετε πολλά αυτοκίνητα στην οικογένεια σας ή είστε ιδιοκτήτης άνω του ενός οχήματος.
Έως 20% έκπτωση επαγγέλματος Πολλές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Θυμηθείτε πάντα να μας αναφέρετε την ιδιότητα σας ή το επάγγελμα σας.
Έως 15% έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια Σχεδόν όλες οι εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πελάτες που επιλέγουν να ασφαλιστούν με συμβόλαια ετήσιας διάρκειας. Σε συνδυασμό με τις άτοκες δόσεις που σας προσφέρει η Direct Plus, το όφελος είναι σημαντικό.