Υποχρεωτική ασφάλιση: Τι είναι και τι καλύψεις περιλαμβάνει;

Υποχρεωτική ασφάλιση: Τι είναι και τι καλύψεις περιλαμβάνει;

Η Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου είναι η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

Με τον όρο αστική ευθύνη αναφερόμαστε στην υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.
Σύμφωνα με τον Νόμο η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού, σε περίπτωση πρόκλησης τυχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους.
Επιπλέον, με την Αστική Ευθύνη καλύπτεται κάποιος, ακόμη και αν το αυτοκίνητο κλαπεί ή του το πάρουν με τη βία και εμπλακεί σε ατύχημα.

Ζημιές που καλύπτει η βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης
Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική σας αναλαμβάνει να διορθώσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε “τρίτους” τα πρόσωπα των οποίων η ευθύνη τους καλύπτεται από το ασφαλιστήριό σας, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους.
 Η ασφάλιση αυτή δηλαδή καλύπτει την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα “τρίτων”. Επίσης, εμπεριέχεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.
Ακόμη, η ασφάλιση εμπεριέχει την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω σωματικής βλάβης ή θανάτωσης των προσώπων της οικογένειάς του ασφαλισμένου κύριου ή οδηγού του οχήματος ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με αυτήν την ασφάλιση, και αυτό ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας.

Εξαιρέσεις
Από την κάλυψη αυτή δεν αποζημιώνονται οι ζημίες στα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο το ασφαλισμένο όχημα καθώς και οι υλικές ζημιές που μπορεί να προξενήσει το ένα όχημα του ασφαλισμένου στο άλλο, ιδιοκτησίας του ή σε όχημα μέλους της οικογένειάς του.

Δεν αποζημιώνονται σε περίπτωση ατυχήματος:
- Ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε τη ζημιά
- Ο ιδιοκτήτης του οχήματος
- Το πρόσωπο που έφτιαξε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης (ο συμβαλλόμενος)
- Τα άτομα, τα οποία δέχτηκαν να μεταφερθούν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι ήξεραν πως το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης.
- Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

Να γνωρίζετε ότι:
- Εάν είστε στο όχημά σας, που οδηγεί κάποιος φίλος σας και προκληθεί τροχαίο ατύχημα με ευθύνη του φίλου, τότε εσείς ως συνεπιβάτης, δεν θα αποζημιωθείτε για τυχόν σωματικές βλάβες διότι ως ιδιοκτήτης του ζημιογόνου οχήματος δεν θεωρείστε “τρίτος”.
- Η αστική ευθύνη δεν καλύπτει τις σωματικές βλάβες του οδηγού. Αυτό γίνεται μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλέξει επιπλέον την κάλυψη “προσωπικού ατυχήματος οδηγού”.

Ποσά αποζημίωσης:
Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης σάς καλύπτει  για υλικές ζημιές έως 1.220.000€ ενώ και για σωματικές βλάβες προβλέπονται αποζημιώσεις έως και 1.220.000€. Το μέγιστο ποσό δίνεται σε περίπτωση θανάτου.
Η ασφαλιστική “μου” εταιρία μπορεί να μου ζητήσει το ποσό που κατέλαβε ως αποζημίωση σε “τρίτο” ζημιωθέντα από ατύχημα που προκάλεσα ΟΤΑΝ :
- Οι ζημιές που γίνονται από οδηγό, ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία οχήματος που οδηγεί.
- Οι ζημιές που γίνονται από οδηγό, ο οποίος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για διαφορετική χρήση από αυτό που προβλέπει το συμβόλαιό του.
- Οι ζημιές που γίνονται από οδηγό, ο οποίος είναι υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

Παρατηρήσεις:
- Σε περίπτωση ατυχήματος με οδηγό υπό την επήρεια ουσιών, η ασφαλιστική σας αποζημιώνει και μετά στρέφεται εναντίον του οδηγού υπό την επήρεια, ο οποίος προκάλεσε το ατύχημα, προκειμένου να διεκδικήσει ό,τι κατέλαβε ως αποζημίωση.
- Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ατυχήματος αποβιώσει, μεταβιβάζονται αμέσως στο νέο κάτοχο όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ασφάλισης, εκτός αν ειδοποιήσει εγγράφως την ασφαλιστική μέσα σε τριάντα (30) μέρες ότι δεν αποδέχεται τη συνέχιση της ασφάλισης.

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι
Το παρόν άρθρο συνέταξε και επιμελήθηκε το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης της ΚΤΕΟΗellas Autovision. Η KTEOHellas στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παροχών και εξυπηρέτησης, έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα δωρεάν ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν γραφειοκρατικές διαδικασίες του οδηγού! Τα 6 ΚΤΕΟ στην Αττική της ΚΤΕΟΗellas Autovision είναι πάντα ανοικτά για να ενημερώσουν και να παρέχουν λύσεις και να διευκολύνουν του οδηγούς σε θέματα που αφορούν τις γραφειοκρατικές τους διαδικασίες.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ME 1 ΚΛΙΚ

Θέλεις να ελέγξεις τα ασφάλιστρά σου χωρίς κόπο; Θα το ελέγξουμε εμείς και θα σου προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις οικονομικές και αξιόπιστες από τις πλέον επώνυμες εταιρίες. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας.

Στείλε μας το ασφαλιστήριό σου σε φωτογραφία ή pdf με e-mail
Σε 10 λεπτά θα έχεις την προσφορά μας, χωρίς να ασχοληθείς καθόλου!
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ
Έως 20% οικογενειακές και ομαδικές εκπτώσεις Πολλές εταιρίες σας παρέχουν εκπτώσεις αν έχετε πολλά αυτοκίνητα στην οικογένεια σας ή είστε ιδιοκτήτης άνω του ενός οχήματος.
Έως 20% έκπτωση επαγγέλματος Πολλές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Θυμηθείτε πάντα να μας αναφέρετε την ιδιότητα σας ή το επάγγελμα σας.
Έως 15% έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια Σχεδόν όλες οι εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πελάτες που επιλέγουν να ασφαλιστούν με συμβόλαια ετήσιας διάρκειας. Σε συνδυασμό με τις άτοκες δόσεις που σας προσφέρει η Direct Plus, το όφελος είναι σημαντικό.