Οδηγός Ασφάλισης Μηχανής. Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε!

Οδηγός Ασφάλισης Μηχανής. Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε!

Οδηγός Ασφάλειας Μοτοσυκλέτας

Βασική ασφάλεια μηχανής
Η βασική ασφάλιση οχήματος, δηλαδή η  ασφάλιση για Αστική Ευθύνη,  είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για την ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες σε περίπτωση ατυχήματος. Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι δεν κυκλοφορεί, διαφορετικά ο κάτοχος πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες.

Στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνεται και η ασφάλιση έναντι τρίτων, με την οποία η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που θα προκαλέσει με υπαιτιότητά του ο οδηγός σε «τρίτους». «Τρίτα» πρόσωπα θεωρούνται οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος ούτε και ο οδηγός.

Ασφάλεια κλοπής μηχανής
Εξ αιτίας της υψηλής συχνότητας κλοπής μηχανών, η κάλυψη της μερικής κλοπής μηχανής δεν προσφέρεται από καμία ασφαλιστική εταιρεία, ενώ η κάλυψη της κλοπής μηχανής μπορεί να προστεθεί σε κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, με την προϋπόθεση ότι η τρέχουσα αξία της μηχανής είναι πάνω από ένα ορισμένο ποσό και αφού έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από πραγματογνώμονα.
Η μικτή ασφάλιση μηχανής είναι επίσης σπάνια, για την οποία ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις όπως και για την κάλυψη της κλοπής.  Δεν παρέχεται μεικτή κάλυψη για της μοτοσυκλέτες.

Ανασφάλιστα οχήματα
Ο νόμος προβλέπει υψηλά πρόστιμα και κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα.
Από τα πρόστιμα δεν εξαιρούνται τα οχήματα που δεν κυκλοφορούν, καθώς  στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει καταθέσει τις πινακίδες.

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ιδιοκτήτη οχήματος να μπαίνει στην πλατφόρμα του Επικουρικού Κεφαλαίου  και να επιβεβαιώνει ότι το όχημά του βρίσκεται στη λίστα των ασφαλισμένων οχημάτων, απλά πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και το ΑΦΜ του. Εάν το όχημά του δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, τότε ο κάτοχος πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία του ώστε να τακτοποιήσει το ζήτημα.

Τι να κάντε σε περίπτωση ατυχήματος με μοτοσυκλέτα
- Ακινητοποιήστε το όχημά σας λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας.
- Καλέστε την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή ώστε να γίνει η καταγραφή του ατυχήματος.
- Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος, η οποία αναλαμβάνει να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα.
- Προτείνετε στους άλλους εμπλεκόμενους να καλέσουν τη δική τους Φροντίδα Ατυχήματος έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν τον μεταξύ τους διακανονισμό.

Στην περίπτωση που δεν καλέσετε την Φροντίδα Ατυχήματος θα πρέπει:
- Να συμπληρώσετε το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού και να το υπογράψετε και οι δύο εμπλεκόμενοι.
- Να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία σε διάστημα 8 εργάσιμων ημερών.
- Να τραβήξετε φωτογραφίες των εμπλεκόμενων οχημάτων και του τόπου του ατυχήματος.

Στην περίπτωση που οι εταιρείες δεν συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό και δεν μπορείτε να υπογράψετε τη Φιλική Δήλωση, φροντίστε ο εμπλεκόμενος οδηγός να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται:
- Ο αριθμός κυκλοφορίας του άλλου οχήματος.
- Η ασφαλιστική του εταιρεία.
- Τα στοιχεία ταυτότητας του άλλου οδηγού/ιδιοκτήτη.
- Τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων.
Εάν υπάρχει τραυματισμός, φροντίστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια και παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να έρθουν οι Αστυνομικές Αρχές!

Ασφάλεια μηχανής χωρίς δίπλωμα
Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ασφαλίσει τη μηχανή του χωρίς να έχει δίπλωμα μπορεί να το κάνει, καθώς κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες δεν ζητάνε αντίγραφο του διπλώματος.
Ωστόσο:
- σε ενδεχόμενο έλεγχο από την Τροχαία, ο οδηγός της μηχανής που οδηγεί χωρίς δίπλωμα θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 200€.
- σε περίπτωση ατυχήματος που υπάρχει υπαιτιότητα, η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώσει το άλλο όχημα, αλλά στη συνέχεια θα διεκδικήσει το ποσό της αποζημίωσης από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Αποζημίωση μηχανής από ανασφάλιστο όχημα
Αν εμπλακείτε σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, την κάλυψη ζημιών αναλαμβάνει το Επικουρικό Κεφάλαιο των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Η διαδικασία αποζημίωσης, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και μπορεί να διαρκέσει έως 2 χρόνια. Αν, όμως, έχετε επιλέξει την προαιρετική «Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα» θα αποζημιωθείτε άμεσα από την ασφαλιστική σας εταιρεία.
Για να λάβετε την αποζημίωση θα πρέπει:
- Να είναι ενεργή η κάλυψη στο συμβόλαιό σας.
- Να καλέσετε την Τροχαία στον τόπο ατυχήματος, ώστε να καταγράψει ότι το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο και ο ανασφάλιστος οδηγός να υπογράψει ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη.
- Να καλέσετε τη Φροντίδα Ατυχήματος, για να καταγράψει το συμβάν, για να κάνετε την αρνητική δήλωση και να ρυμουλκήσει το όχημά μας εάν χρειαστεί.
- Να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Τι κάνετε αν το ανασφάλιστο όχημα απομακρυνθεί πριν φτάσει η Τροχαία;
Εάν ο υπαίτιος οδηγός εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος, θα πρέπει:
- Να σημειώσετε τον αριθμό κυκλοφορίας του υπαιτίου οχήματος και αν προλάβετε τη μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του.
- Να βρείτε μάρτυρες του συμβάντος και να ζητήσετε τα στοιχεία τους.
- Να καλέσετε τη Φροντίδα ατυχήματος για να καταγράψει το συμβάν, να βγάλει φωτογραφίες και να ρυμουλκήσει το όχημα εάν αυτό χρειαστεί.
- Να καλέσετε την Τροχαία για να έρθει στον τόπο του ατυχήματος, να καταγράψει το συμβάν και να υποβάλετε μήνυση για εγκατάλειψη σε βάρος του οδηγού του οχήματος.

Εάν τελικά ο υπαίτιος οδηγός εντοπιστεί και παραδεχθεί την ευθύνη του μετά την υποβολή της μήνυσης, τότε το τμήμα ζημιών της ασφαλιστικής σας εταιρείας κινεί τις διαδικασίες της αποζημίωσης.

Εάν ο υπαίτιος οδηγός εντοπιστεί αλλά δεν παραδεχθεί την ευθύνη του, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε σε δικό σας δικηγόρο είτε στην υπηρεσία νομικής προστασίας της ασφαλιστικής σας εταιρείας, εφόσον έχετε επιλέξει την υπηρεσία αυτή κατά την ασφάλιση του οχήματός σας.

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι
Το παρόν άρθρο συνέταξε και επιμελήθηκε το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης της ΚΤΕΟΗellas Autovision. Η KTEOHellas στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παροχών και εξυπηρέτησης, έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα δωρεάν ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν γραφειοκρατικές διαδικασίες του οδηγού! Τα 6 ΚΤΕΟ στην Αττική της ΚΤΕΟΗellas Autovision είναι πάντα ανοικτά για να ενημερώσουν και να παρέχουν λύσεις και να διευκολύνουν του οδηγούς σε θέματα που αφορούν τις γραφειοκρατικές τους διαδικασίες.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ME 1 ΚΛΙΚ

Θέλεις να ελέγξεις τα ασφάλιστρά σου χωρίς κόπο; Θα το ελέγξουμε εμείς και θα σου προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις οικονομικές και αξιόπιστες από τις πλέον επώνυμες εταιρίες. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας.

Στείλε μας το ασφαλιστήριό σου σε φωτογραφία ή pdf με e-mail
Σε 10 λεπτά θα έχεις την προσφορά μας, χωρίς να ασχοληθείς καθόλου!
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ
Έως 20% οικογενειακές και ομαδικές εκπτώσεις Πολλές εταιρίες σας παρέχουν εκπτώσεις αν έχετε πολλά αυτοκίνητα στην οικογένεια σας ή είστε ιδιοκτήτης άνω του ενός οχήματος.
Έως 20% έκπτωση επαγγέλματος Πολλές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Θυμηθείτε πάντα να μας αναφέρετε την ιδιότητα σας ή το επάγγελμα σας.
Έως 15% έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια Σχεδόν όλες οι εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πελάτες που επιλέγουν να ασφαλιστούν με συμβόλαια ετήσιας διάρκειας. Σε συνδυασμό με τις άτοκες δόσεις που σας προσφέρει η Direct Plus, το όφελος είναι σημαντικό.