Νομική Προστασία

Νομική Προστασία


Η Νομική Προστασία αποτελεί μια προαιρετική αλλά πολύ σημαντική κάλυψη που μπορεί να προσφέρει  μια ασφαλιστική εταιρεία. Γενικά, αφορά μία κάλυψη η οποία θα είναι απόλυτα χρήσιμη σε περίπτωση ατυχήματος, αφού η ασφαλιστική εταιρεία μάς «λύνει τα χέρια» αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται να γίνουν μετά από το ατυχές συμβάν. Ο ασφαλισμένος, δηλαδή, αναθέτει στην ασφαλιστική του εταιρεία να διεκδικήσει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσής του είτε εξωδίκως είτε δικαστικώς, η οποία και αναλαμβάνει όλα τα σχετικά έξοδα.
Συγκεκριμένα:

  • Αν κάποιος ασφαλισμένος εμπλακεί σε ατύχημα χωρίς να ευθύνεται ή έστω σε κάποιο ατύχημα που αμφισβητείται η υπαιτιότητα, η ασφαλιστική εταιρεία μέσω της νομικής προστασίας αναλαμβάνει να διεκδικήσει για τον πελάτη της τα έξοδα επισκευής του οχήματος καθώς και τα ιατρικά έξοδα περίθαλψης του οδηγού και των επιβαινόντων.
  • Επίσης, μέσω της νομικής προστασίας η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για ψυχική οδύνη αλλά και για ηθική βλάβη του οδηγού, εφόσον υπάρχει τραυματισμός.
  • Υπάρχει η δυνατότητα υπεράσπισης του ασφαλισμένου σε περίπτωση που κατηγορείται για τραυματισμό,  για θάνατο εξ’ αμελείας (μέχρι το επίπεδο του Αρείου Πάγου) ή ακόμα και σε περίπτωση που έχει υποπέσει σε τροχαία παράβαση που επισύρει ποινική δίωξη.
  • Μέσα στις καλύψεις της νομικής προστασίας συγκαταλέγεται και η νομική εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας οδήγησης ή άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Ακόμα, η νομική προστασία αποτελεί σύμμαχο των συμφερόντων του ασφαλισμένου ακόμα και σε περίπτωση διαφορών που προκύπτουν από την αθέτηση του Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως το συνολικό ποσό που μπορεί να καλύψει η νομική προστασία είναι συγκεκριμένο και διαφέρει ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία και τα πακέτα κάλυψης που παρέχει η κάθε εταιρεία. Για παράδειγμα, ένα «βασικό» πακέτο μπορεί να καλύπτει λιγότερα χρήματα απ’ ό,τι ένα «πλήρες» πακέτο.


Συμπεραίνουμε ότι ένα Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, που αποτελεί συνήθως το βασικό πακέτο ασφάλισης, περιλαμβάνει αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος έναντι τρίτων εξαιτίας της συμπεριφοράς του ασφαλισμένου. Με την προσθήκη όμως της νομικής προστασίας καλύπτεται και ο ίδιος ο ασφαλισμένος σε σημεία που η «Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης» δεν μπορεί να τον καλύψει.


 Επομένως, ο ασφαλισμένος με πολύ λίγα επιπλέον χρήματα έχει πολλά οφέλη.

Η Direct Plus με μια ματιά

9000 ευχαριστημένοι πελάτες
17 ασφαλιστικές εταιρίες
6 έτη εξειδίκευσης και εμπειρίας
12 ασφαλιστικοίο σύμβουλοι
Το παρόν άρθρο συνέταξε και επιμελήθηκε το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης της ΚΤΕΟΗellas Autovision. Η KTEOHellas στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των παροχών και εξυπηρέτησης, έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα δωρεάν ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν γραφειοκρατικές διαδικασίες του οδηγού! Τα 6 ΚΤΕΟ στην Αττική της ΚΤΕΟΗellas Autovision είναι πάντα ανοικτά για να ενημερώσουν και να παρέχουν λύσεις και να διευκολύνουν του οδηγούς σε θέματα που αφορούν τις γραφειοκρατικές τους διαδικασίες.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ME 1 ΚΛΙΚ

Θέλεις να ελέγξεις τα ασφάλιστρά σου χωρίς κόπο; Θα το ελέγξουμε εμείς και θα σου προτείνουμε ασφαλιστικές λύσεις οικονομικές και αξιόπιστες από τις πλέον επώνυμες εταιρίες. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας.

Στείλε μας το ασφαλιστήριό σου σε φωτογραφία ή pdf με e-mail
Σε 10 λεπτά θα έχεις την προσφορά μας, χωρίς να ασχοληθείς καθόλου!
ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ
Έως 20% οικογενειακές και ομαδικές εκπτώσεις Πολλές εταιρίες σας παρέχουν εκπτώσεις αν έχετε πολλά αυτοκίνητα στην οικογένεια σας ή είστε ιδιοκτήτης άνω του ενός οχήματος.
Έως 20% έκπτωση επαγγέλματος Πολλές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Θυμηθείτε πάντα να μας αναφέρετε την ιδιότητα σας ή το επάγγελμα σας.
Έως 15% έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια Σχεδόν όλες οι εταιρίες παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις σε πελάτες που επιλέγουν να ασφαλιστούν με συμβόλαια ετήσιας διάρκειας. Σε συνδυασμό με τις άτοκες δόσεις που σας προσφέρει η Direct Plus, το όφελος είναι σημαντικό.